Sunday, 25/9/2022 UTC+2
Dobry Serwis internetowy!

Psychoterapia Lublin

Jak radzić sobie z agresją? Psycholog pomoże
Agresja z reguły kojarzy nam się z czymś niezwykle niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to w większości wypadków osoby z wielką ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami i przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest postępowaniem społecznie nieakceptowanym oraz oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni aniżeli kobiety, choć przyznać wypada, iż niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie należą do unikalności. W Polsce jest niezmiernie dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to również dzieci, jak zwierząt. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów generujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie dotyczy to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najpoprawniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to wyśmienity przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są z reguły bardzo ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za dobre dla siebie. Omawiane zakłócenia należą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

About

Teksty: